Sinds 2011 verzorg ik, samen met 3 collega’s, in opdracht van de NCFS coaching en workshops voor ouders van jonge kinderen die middels de hielprik de diagnose CF kregen.
Deze ‘Coaching na de diagnose’ is speciaal ontwikkeld voor ouders die behoefte hebben aan een steuntje in de rug. De NCFS biedt een aantal gesprekken aan met een professionele coach die handvatten geven om beter om te kunnen gaan met deze ingrijpende verandering in je leven.

Hoe verwerk ik dat mijn kind de diagnose CF heeft gekregen?
Mijn partner gaat er heel anders mee om dan ik, hoe kunnen we samen sterk staan?
Hoe kan ik mijn kind steunen?
Wat vertel ik hierover aan mijn familie en vrienden, of de kinderopvang? Wat vertellen we aan zijn broertje of zusje?

Je komt in aanmerking voor coaching als de diagnose CF bij je kind is gesteld. Je kunt je als ouder(s) aanmelden voor een eerste (kennismakings)gesprek. In totaal kun je vier afspraken maken verspreid over een jaar. Alle gesprekken zijn bij je thuis. Je kunt zelf beslissen wanneer je wilt starten, direct nadat de diagnose is gesteld, of enige tijd later.
Ouders kunnen naast de coaching deelnemen aan een workshop, met andere ouders die gecoacht worden.

Coaching voor mensen met CF, hun partners of ouders, kinderen, broers & zussen
Voel je dat je geleidelijk minder kunt meedoen aan sociale en maatschappelijke activiteiten?
Geeft CF druk op je relatie?
Neemt jouw zoon of dochter het niet zo nauw met zijn of haar therapie, en gaat hij of zij ook nog eens zelfstandig wonen?
Veel aandacht gaat naar je broer of zus, wat doet dat met jou?
Leven na een longtransplantatie, hoe verder?

Zomaar een greep uit de vele vragen waar je tegenaan kunt lopen in het leven met CF. Iedereen gaat daar anders mee om. Dat kan tot spanningen en frustraties leiden. Coaching biedt mensen met CF van alle leeftijden, hun partners, ouders en andere gezinsleden ondersteuning.

De coach komt in totaal 4 keer bij je thuis. Ouders, partners, broers en zussen kunnen naast de coaching deelnemen aan een groepsbijeenkomst, met andere gezinsleden die gecoacht worden.

We werken met 4 coaches verspreid over Nederland. In overleg en mede afhankelijk van je woonplaats wordt bekeken welke coach het beste bij jou aan huis kan komen.

Aanmelding
Wil jij je aanmelden voor coaching, of liever eerst nog meer informatie krijgen?
Neem dan contact op met Yol Kuijer: 06-29374174 of info@ouderschapscoaching.nl

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de coachingsgesprekken en de workshops. De NCFS draagt de kosten.