Omgaan met verlies in je werk met kinderen

Verlies van gezondheid in welke vorm dan ook, is ingrijpend in het leven van een mens. Iedereen gaat hier anders mee om. Als een gezin geconfronteerd wordt met een kind dat chronisch ziek is of een handicap heeft, is de impact op alle gezinsleden groot.
In de praktijk blijkt dat ouders vaak in de overlevingsmodus gaan, om zo goed mogelijk te zorgen voor hun kinderen om pas na verloop van tijd te ontdekken dat ze zichzelf en elkaar ‘vergeten’ zijn…
Bij kinderen die opgroeien met een broer of zus die ziek is of een handicap heeft, is de balans van geven en nemen vaak verstoord. Het ene kind trekt zich terug en de ander gaat zorgen of vraag veel aandacht. Relaties komen onder druk te staan. En zieke kinderen zelf? Zij vinden het prettig als er openlijk over gesproken wordt. Ze voelen zich dan serieus genomen en het geeft veiligheid; alle gevoelens mogen er zijn.

Als zorgverlener krijg je dagelijks te maken met deze groep kinderen en ouders.
Hoe ga jij daar als zorgverlener mee om? Wat kun jij voor deze kinderen en hun ouders betekenen? Hoe breng je thema’s als verlies en rouw ter sprake? Hoe ga je om met de verschillen in beleving en acceptatie bij de ouders? Hoe kun je ouders en kind ondersteunen in het proces dat zij doormaken.

Doelgroep
Paramedici / therapeuten / zorgverleners die met kinderen werken.

Werkwijze
In deze training wisselen praktijkgerichte oefeningen en theorie elkaar af. Je krijgt inzicht hoe jij als zorgverlener om kunt gaan met thema’s rond verlies.

Data                16 & 17 oktober 2019 
Tijd                  10 – 17 uur
Groep              minimaal 6 – maximaal 10 personen
Kosten            € 395,00 inclusief lunch, koffie thee, manual
Locatie            Hof van Barlo – De Bilt / Groenekan – Route
Studiebelasting 12 uur en 2 uur zelfstudie
Aanmelding    via info@ouderschapscoaching.nl

Begeleiding
Yol Kuijer
Machteld Lavell – Praktijk Helder; voor rouw- en verliesbegeleiding

Meer informatie
Yol Kuijer            info@ouderschapscoaching.nl
Machteld Lavell  www.praktijk-helder.net  –  machteld.lavell@gmail.com