Omgaan met verlies in je werk met kinderen

Verlies van gezondheid in welke vorm dan ook, is ingrijpend in het leven van een mens. Iedereen gaat hier anders mee om. Als een gezin geconfronteerd wordt met een kind dat chronisch ziek is of een handicap heeft, is de impact op alle gezinsleden groot.
In de praktijk blijkt dat ouders vaak in de overlevingsmodus gaan, om zo goed mogelijk te zorgen voor hun kinderen om pas na verloop van tijd te ontdekken dat ze zichzelf en elkaar ‘vergeten’ zijn…
Bij kinderen die opgroeien met een broer of zus die ziek is of een handicap heeft, is de balans van geven en nemen vaak verstoord. Het ene kind trekt zich terug en de ander gaat zorgen of vraag veel aandacht. Relaties komen onder druk te staan. En zieke kinderen zelf? Zij vinden het prettig als er openlijk over gesproken wordt. Ze voelen zich dan serieus genomen en het geeft veiligheid; alle gevoelens mogen er zijn.

Als zorgverlener krijg je dagelijks te maken met deze groep kinderen en ouders.
Hoe ga jij daar als zorgverlener mee om? Wat kun jij voor deze kinderen en hun ouders betekenen? Hoe breng je thema’s als verlies en rouw ter sprake? Hoe ga je om met de verschillen in beleving van verlies bij de ouders? Hoe kun je ouders en kind ondersteunen in het proces dat zij doormaken.

Doelgroep
Paramedici / therapeuten / zorgverleners die met kinderen werken.

Werkwijze
In deze training wisselen praktijkgerichte oefeningen en theorie elkaar af.

Deze training wordt op aanvraag en ook op locatie gegeven
Groep               minimaal 6 – maximaal 14 personen
Aanmelding    via info@ouderschapscoaching.nl

Trainers & meer informatie
Yol Kuijer              info@ouderschapscoaching.nl
Machteld Lavell   Praktijk Helder; voor rouw- & verliesbegeleiding www.praktijk-helder.net

 

Review

Wat was het bijzonder om tijdens de cursus Bewegen rond verlies niet alleen zicht te krijgen in de aspecten die horen bij rouw en verlies op je werk, maar ook in contact te komen met je eigen stuk en echt de diepte in te gaan. Doordat er veel aandacht is voor alles wat langskomt (en je in de watten gelegd wordt qua eten en drinken) ga je met een warm gevoel en een hoofd vol nieuwe inzichten naar huis. 

Minke – professional én ervaringsdeskundige ouder – juli 2017