Invloed van complexe gezinssituaties en jouw rol als therapeut bij de behandeling van kinderen

Hulpverlening aan een kind is tevens hulpverlening aan ouders. Als paramedisch therapeut en zorgverlener kom je ‘lastig’ gedrag tegen bij kinderen en ouders in je praktijk. Er zijn veel redenen waarom ouders en/of kinderen niet lekker in hun vel zitten. De oorzaak van opvallend gedrag of stoornissen is soms direct aanwijsbaar. In andere gevallen is de reden onduidelijk. Gezinssituaties zijn vaak complex. Als therapeut verlies je soms grip op de situatie, de behandeling kost je te veel energie. Wat kun jij doen om meer in je kracht te blijven?

Deze tweedaagse training is bedoeld voor paramedici en zorgverleners die met kinderen werken. Therapeuten die zich naast hun vakgebied willen verdiepen in de plaats van het kind in het systeem van herkomst en de invloed van gezinsdynamieken op het gedrag van ouder en kind. Je onderzoekt waar voor jou, binnen de grenzen van je eigen beroepsprofiel, de grens ligt voor het al dan niet inschakelen van andere disciplines. Als behandelaar van een kind kijk je naar meer dan de beweging alleen, je kijkt ook naar de (veranderende) leefomgeving van het kind. Het verder kijken dan alleen naar het kind maar ook naar het familie systeem waar het kind onderdeel van is, geeft je als therapeut nieuwe inzichten.
We belichten de theorie van systemisch werken en dilemma’s rondom complexe en/ of nieuwe gezinssituaties die zich in de praktijk kunnen voordoen.
We werken met ervaringsgerichte oefeningen met als voorbeeld het eigen familie systeem, verschillende casussen aan de hand van tafelopstellingen en andere methoden van Systemisch Werk (o.a. familieopstellingen).

Centrale thema’s in deze cursus:
•    Het gezin als systeem
•    De 3 basisprincipes van een gezin
•    Gezinsdynamieken
•    Kinderen en opvallend gedrag
•    Loyaliteit
•    Jouw rol als therapeut

Doel
Na deze training heb je meer inzicht en mogelijkheden in jouw rol als therapeut, wat jij kan doen om in je kracht te blijven bij complexe gezinssituaties. Je hebt inzicht in jouw eigen systeem van herkomst en de rol, die van daaruit wordt meegenomen in het werk als therapeut. Je leert hoe je patronen met kind en ouders kunt herkennen. Deze extra kijk verruimt je blik op het gezin, waardoor vroegtijdige signalering en samenwerking met andere disciplines een toegevoegde waarde krijgen.

Didactische werkwijze
Responsiecollege, praktijkgerichte ervaringsoefeningen gericht op observatie en bewustwording

Data & praktische informatie
Deze tweedaagse cursus vindt plaats op 8 oktober & 4 november 2020 – inschrijving geopend

Locatie Hof van Barlo – De Bilt / GroenekanRoute

Ontvangst           9.30 uur. Start 10.00 – 17.00 uur
Studiebelasting  12 uur en 2 uur zelfstudie
Accreditatie        aangevraagd bij de NVFK
Aanmelding        via info@ouderschapscoaching.nl
Groep                  minimaal 6 en max 10 cursisten 
Kosten                € 399,- inclusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal.

Begeleiders
Yol Kuijer, ouderschapscoach/trainer, relatietherapeut, systeemtherapeut, niet-praktiserend kinderfysiotherapeut
Liesbeth van Zuiden, NLP trainer/coach, fysiotherapeut

Deze training wordt ook op locatie en in-company gegeven.

Meer informatie
Yol Kuijer                         info@ouderschapscoaching.nl  / 06-29 374 174
Liesbeth van Zuiden     liesbeth@spirit2move.nl   /          06-13 55 76 69

 

Verdiepingsdag Familie in Beeld – 3 november 2020
Open inschrijving voor alle cursisten die de training Familie in Beeld gevolgd hebben.

Ontvangst           9.30 uur. Start 10.00 – 17.00 uur
Aanmelding        via info@ouderschapscoaching.nl
Groep                  minimaal 6 en maximaal 10 cursisten
Kosten                € 180,- inclusief koffie, thee, lunch

crkbo-logo1