Deskundigheidsbevordering voor scholen

Minstens 20% van de kinderen uit iedere klas komt uit een nieuw gezin. Deze kinderen groeien niet op bij beide biologische ouders maar in een eenoudergezin of in een stiefgezin. Kinderen uit deze ‘nieuwe’ gezinnen hebben vaak meer problemen dan andere kinderen, ook op school. Deze kinderen hebben te maken met verlies en loyaliteitsconflicten binnen het gezin en nemen dit mee naar school. Dit zorgt voor onrust en spanning hetgeen weer invloed heeft op de schoolresultaten en het welzijn van het kind (Ed Spruijt 2012).

Als (team van) leerkracht(en) krijg je hier mee te maken. Communicatieproblemen kunnen ontstaan wanneer informatieoverdracht niet goed plaats vindt. Ongewild partijdig zijn naar één ouder ligt op de loer en bovenal een onrustig kind of een kind met gedragsproblemen in de klas. Hoe ga je hier als school mee om?

De school is in veel gevallen een stabiele factor voor het kind. Wanneer de leerling goed contact heeft met de leerkracht en medeleerlingen zal het op school veel steun kunnen ervaren.

Kennis en inzicht over nieuwe gezinnen verrijkt niet alleen de leerkrachten maar het komt ook de communicatie met ouders en kind ten goede. Het kind wordt meer in zijn context gezien. Dit versterkt de vertrouwensband tussen ouders en de school en komt de leerling ten goede.

Door middel van interactieve contextuele werkvormen bieden wij inzicht in diverse gezinsdynamieken. Wat betekent het nu eigenlijk voor een kind wanneer het te maken heeft met een ‘nieuw gezin’, met verliezen, met twee huizen, twee moeders / vaders, nieuwe regels en rituelen. Hoe blijf je als leerkracht “meervoudig partijdig”? Hoe communiceer je als leerkracht effectief met ouders uit nieuwe gezinnen?

Begeleiders: Yol Kuijer & Lea Rubens, GZ-psycholoog, orthopedagoog en contextueel therapeut

Bel of mail voor meer informatie of een afspraak voor een studiedag of thema-ouderavond op maat.

crkbo-logo1