Landelijke Studiedag – 26 november 2015
Begeleiden van “levend verlies” bij ouders van kinderen met een beperking

Wanneer ouders een kind krijgen, dan hopen zij het allerbeste voor hun kind. Bijvoorbeeld dat het gezond is, zonder al te veel kleerscheuren opgroeit, zelfstandig en onafhankelijk zal zijn. Ze hebben veelal ook een beeld van hoe het leven met hun kind eruit zal gaan zien; hoe vaag soms ook.
Als ouders dan te horen krijgen dat hun kind een beperking of beperkende ziekte heeft, dan moeten die verwachtingen vaak radicaal bijgesteld worden. Door sommige ouders wordt dit ook wel als een proces van “levend verlies” beleefd.
Hoe kun je als professional bij de ouder aansluiten en de ondersteuning aan hen vorm en inhoud kunt geven.

Sprekers: 

Gerd Claes ‘Educatieve voorstelling vanuit het brus- ouder- en hulpverlenersperspectief’

Dr. Jet Isarin ‘Een theoretische onderbouwing van beperking / verlies en zeggenschap’ 

Prof. Dr. Manu Keirse ‘Communiceren met ouders over het verlies dat zij ervaren als gevolg van de beperking van hun kind’ 

Monique Duyvestijn ‘Bijstellen van verwachtingen en illusies: hoe doen ouders dat?’

Yol Kuijer ‘Het coachtraject voor ouders van (jonge) kinderen na de diagnose CF’

 

De invulling van een studiedag of thema-ouderavond op uw school of kinderdagverblijf m.b.t. ouderschap en communicatie met kinderen, kan variëren van een interactieve lezing tot workshops welke op maat worden afgestemd.

Mogelijke thema’s:

  • Nieuwe gezinnen in de school
  • Gezinsdynamieken; De impact van ziekte in het gezin
  • Gezinsdynamieken; ‘Speciale’ kinderen in het gezin
  • Brusjes! Broertjes en zusjes van speciale/zieke kinderen
  • Geweldloze communicatie tussen ouder en kind / leerkracht en ouder
  • Geweldloze communicatie op school
  • Andere thema’s in overleg

crkbo-logo1