NVPA-en-RBCZ

Beroepsvereniging NVPA  (click voor actuele vergoeding zorgverzekeraar)
en koepelorganisatie RBCZ

Geregistreerd SCAG therapeut

StiefplanCoach_200  Geregistreerd Stiefplan-Coach 

crkbo-logo1  Centraal Register Kort Beroepsonderwijs  / BTW-vrije cursussen voor professionals.

Samenwerking met o.a.:

Beweging in ontwikkeling    Bilthoven  

Logopedie Bilthoven

Minke Verdonk Voor ouders met kinderen met een (lichamelijke) beperking

NCFS Coaching na de diagnose

           Coaching van ouders en/of hun puber die CF heeft

Nieuwe gezin Nederland  Stichting voor stiefgezinnen, voor gezinnen met kinderen uit een vorige relatie

Praktijk Helder  Rouw- en verliesbegeleiding – Machteld Lavell

Praktijkcentum Carpe Diem Bilthoven

Spirit2move  Liesbeth van Zuiden

Stiefplan  Hoe je een succes maakt van je nieuwe gezin!