De komst van een kind geeft een verschuiving in de relatie.

Er wordt een nieuw bewustzijn van jou als ouder gevraagd. Je krijgt een nieuwe rol een nieuwe taak en je deelt de liefde nu ook met je kind. Een nieuw gezinssysteem ontstaat en zowel ouder als kind hebben daar hun eigen plek in te vinden.

In de eerste levensjaren van een kind zijn de ouders de belangrijkste bron van informatie. Het contact dat ouders met hun kind hebben en hoe zij met hun kind omgaan is van groot belang. Het bepaalt het beeld dat het kind van zichzelf ontwikkelt en het gedrag wat het laat zien.

Het is onmogelijk een perfecte ouder te zijn en je kind alles te geven wat het nodig heeft. Want onbewust beïnvloedt de familiedynamiek waarin je opgroeide en opvoeding die je destijds zelf kreeg ook jouw eigen opvoedstijl. Daar zullen aspecten bij zitten waar je blij mee bent, maar ook aspecten die je dwars kunnen zitten.
Als je je daarvan bewust wordt kun je beter beoordelen of datgene wat je van je eigen ouders hebt ‘meegekregen’, wel past binnen jouw huidige gezinsleven.
Aan jou de keuze om daar verandering in te brengen.

Ouderschapsbegeleiding stelt je in staat de patronen die je dwars zitten te doorbreken. Zo voorkom je dat je jouw persoonlijke ballast doorgeeft aan je kind.