Artikel Yol Kuijer: 'Ouders, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn.'

Vroeg – Vakblad over vroegsignaleren en integrale vroeghulp
Jaargang 33, Oktober 2016

Artikel Yol Kuijer: ‘Ouders, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn’

NCFS Coaching na de diagnose

NCFS Coaching voor patienten met CF en hun gezinsleden

Interview met Yol Kuijer en ouders  ‘Coaching voor ouders van een kind met CF’, artikel in CF cenTRaal, NCFS, maart 2013

Interview met Yol Kuijer  ‘Een ziek kind krijgen geeft een aardverschuiving’, Tijdschrift Ouderschapskennis dec. 2015

Therapietrouw bij CF ‘Geef kinderen de ruimte bij hun eigen zoektocht’ Yol Kuijer, Tijdschrift Zorg voor CF, dec 2018

Instituut voor Bewegingsstudies Opleiding master Kinderfysiotherapie

Instituut Paramedische Studies (IPS) Faculteit Gezondheidszorg

Utrechtse Buitenschool De Kleine Prins

Reinaerde – Gespecialiseerde PSZ

viareva ViaReva – Revalidatiegeneeskunde Jeugd Apeldoorn

  Euregionaal Congres Buro – Studiedag: Begeleiden van “levend verlies” bij ouders van kinderen met een beperking

logo_nvfkNVFK-congres ‘Update to Upgrade!’
Presentatie Yol Kuijer – ‘Ouders, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn’