De training Familie in beeld gaf me inzicht in mijn rol als therapeut, waaruit dit voortkomt en hoe ik hiermee om kan gaan. Het heeft me zekerder gemaakt, omdat het een bevestiging is dat ik mag zijn wie ik ben met al mijn bagage. Wat mooi dat er zo’n fijne open sfeer tussen cursisten kon ontstaan, dank hiervoor.

kinderfysiotherapeut2018