Als ouder wil je je kind(eren) het liefst beschermen tegen alles wat jij als pijnlijk of oneerlijk hebt ervaren in het leven. Je wilt ze datgene geven wat voor jou zo belangrijk was of wat je juist gemist hebt. Je schrikt soms van je eigen boosheid, je onzekerheid of wantrouwen naar je kind. Voor je het weet, heb je al gereageerd en beland je weer in een strijd met je kind. In de relatie met je kind kom je allerlei kanten van jezelf én je partner tegen die je mogelijk nog niet ontdekt had en die confronterend kunnen zijn. Kinderen zijn als een spiegel; ze leggen soms genadeloos jullie pijnpunten in het leven bloot.

Hoe breng je jouw kind liefdevol groot met alles wat je zelf geleerd én gemist hebt in je leven? Met hoe jij gehecht bent als kind van jouw ouders. Wat geef je bewust en onbewust, gewild en ongewild door?

Je kunt leren om de negatieve patronen te doorbreken. Door het gedrag van je kind(eren) te onderzoeken dat je lastig vindt, ontdek je hoe de ervaringen uit jullie beider gezin van herkomst onbewust van invloed zijn op de dynamiek tussen jou en je kind. Zo voorkom je dat je jouw persoonlijke ballast doorgeeft aan je kind en kun je je kind meer in zijn eigenheid en ontwikkeling zien. In dit proces wil ik je graag begeleiden.

Werkwijze

In een eerste gesprek kijken we waar je tegenaan loopt of waar je vastloopt. Als mijn begeleiding perspectief kan bieden en er is wederzijds vertrouwen, maken we verdere afspraken. We sluiten een overeenkomst waarin helder is wat je wilt bereiken. Voor ouderschapscoaching zijn over het algemeen vier tot zes sessies voldoende. Psychosociale therapie & relatietherapie vergen doorgaans meer sessies.

Lees meer

Een sessie duurt 1,5 uur. Tussen de sessies zit meestal twee of drie weken pauze. Die benut je voor oefening, reflectie en integreren.

Werkvormen

  • Systemisch werk / familie-opstellingen
  • Transactionele Analyse (TA) & NLP
  • Relatietherapie / EFT (Emotional Focused Therapy)
  • Methodieken rond hechting, schaamte, intimiteit en seksualiteit
  • Methodieken rond ziekte, verlies & rouw, levend verlies
  • Lichaamswerk
  • Polyvagaal therapie
  • Geweldloze communicatie, meditatie en visualisatie
  • Karakterstructuren, animus en anima

Relatietherapie

Wanneer je meer zicht krijgt op jezelf, kun je met nieuwe ogen naar je partner kijken

Ben je er voor mij als ik je nodig heb? Hoe houd je de liefde met elkaar levend?
Wat kun je doen als je voelt dat de emotionele verbinding weg is? Als er eenzaamheid ontstaat of ruzies steeds terugkeren?

In partnerrelaties zijn er vaak onuitgesproken verwachtingen naar elkaar. ‘Als jij nu verandert, is het probleem opgelost.’ Met deze illusie voelen we ons sterk en onschuldig. Je wordt onaanraakbaar en de verbinding is weg. Onze pijn en kwetsbaarheid laten we niet zien. Je kunt je ook aanpassen, in de hoop dat de ander zal blijven. Een partnerrelatie is bij uitstek een plek waar persoonlijke thema’s van partners steeds opnieuw naar voren komen.

Lees meer

Hoe kun je hier samen verandering in brengen?

Door op een diepere laag te onderzoeken* hoe jullie beiden in je leven kwetsuren hebben opgelopen, patronen en overtuigingen hebben ontwikkeld, wordt helder waar je verstrikt raakt in je partnerrelatie. Bewustwording hiervan brengt je (via je pijn) dichter bij je hart. Je wordt milder naar jezelf en je partner, wat de relatie ten goede komt. Als beide partners hiertoe in staat zijn, ontstaat er een diep wederzijds begrip en kan de liefde weer stromen.

Voor een liefdevolle relatie is het van belang dat partners elkaar emotioneel kunnen bereiken en er voor elkaar zijn als dat nodig is.

Willen jullie je relatie verdiepen? Je bent van harte welkom.
In de eerste sessie verhelderen we jullie doel en verlangen in de relatie. De volgende sessies werk ik samen met jullie of in aparte sessies, los van elkaar. We onderzoeken dan ieders eigen aandeel in de relatie en hoe je daarvoor zelf verantwoordelijkheid kunt nemen.

* Werkvormen: zie werkwijze

Relatiewerk

Relatiewerk biedt jullie de mogelijkheid met 2 relatietherapeuten te werken.

Eddy Lassche en ik kennen elkaar al flink wat jaren professioneel en zijn enthousiast en gefascineerd om met stellen te werken. De combinatie vrouw – man in onze begeleiding zorgt voor een fijne gelijkwaardige aanpak. “Relaties zijn de spiegel voor je zelf”- wordt wel eens gezegd. Voor ons betekent dat zowel werken met jullie als stel als individueel. In de relatie worden je persoonlijke thema’s zichtbaar. Soms is het fijn dat samen te onderzoeken en soms past juist een 1:1 met één van ons beiden. Die combinatie maakt ons bijzonder.  

Lees meer

Hoeveel tijd steken jullie in de liefde?

Je relatie onderhouden is werk. Dat klinkt misschien niet heel romantisch of sexy, maar is vast iets waar je je in herkent. Het gaat over werken aan jezelf en werken met elkaar. Enerzijds omdat je in het leven steeds nieuwe dingen op je pad treft waar je samen uit moet zien te komen. Kinderen krijgen of juist geen kinderen, ouders, werk stress, ziekte. Alles kan de boel opschudden. Iedere relatie krijgt er mee te maken. Anderzijds omdat we als mensen groeien in behoeften en verlangens. En daarbij soms ook iets anders verwachten van onze relatie.

Het gesprek daarover voeren is niet altijd eenvoudig. Omdat verwachtingen uiteen lopen, omdat onderzekerheden opspelen omdat je bang bent de ander te kwetsen. Of gewoon omdat je niet zo’n prater bent. Kortom: De verbinding met elkaar levend houden is een hele klus.

Wij helpen jullie daar graag bij.

Ons aanbod

We werken met alle soorten vragen. Zowel vanuit crisis – als je voor je gevoel bent vastgelopen. Maar ook als je je relatie beter wilt snappen – als een soort ‘’relatie APK’’. Je hoeft echt niet een hele concrete vraag te hebben bij aanvang – voor ons is een verlangen naar meer, anders, rustiger of vrijer een prima startpunt. Zodat de liefde weer kan stromen.

Wat kun concreet je van ons verwachten

Stap 1. Als je verder wilt kennismaken maken we een korte afspraak. Dat kan, per mail of telefonisch. Dit is vrijblijvend.  

Stap 2. Daarna volgt een afspraak met zijn vieren: jullie samen met ons. Die afspraak heeft het karakter van een intake en we werken met wat jullie inbrengen. We verkennen jullie vraag en de onderliggende thema’s. Vooraf vragen we je een vragenlijst in te vullen. Na deze eerste afspraak doen we jullie een schriftelijk aanbod waar we met jullie naar willen kijken. Ons werkcontract. Daarin staat ook een voorstel voor het aantal sessies en de kosten. Als jullie dat zien zitten (zowel qua inhoud als gevoel) geef je akkoord en gaan we aan de slag. Als de intake  – om wat voor reden dan ook – niet tot een traject leidt stopt het daar en factureren we enkel de intake. 

Stap 3. Dan gaan we samen aan de slag. Gemiddeld gaan we uit van zeven sessies van twee uur inclusief de intake-sessie (van stap 2). In het begin vaak iets korter op elkaar – daarna met meer tussenruimte in de agenda’s. We werken altijd vanuit ‘’De Vredehof’’ Nieuwe Weteringseweg 93 te Groenekan. Daar is een fijne en ruime werkkamer die rust en privacy biedt. In die 2 uur werken we samen en apart. Naar gelang de vraag en/of onze interventie. Tussen de sessies krijgen jullie opdrachten mee om te oefenen of vragen om over na te denken. In de laatste sessie ronden we af en evalueren het traject. Meer daarna kan altijd. 

Tarief

We vinden het prettig wanneer stellen die ons nodig hebben ook bij ons terecht kunnen en houden daar in onze tarieven rekening mee. Gemiddeld genomen kost een begeleidingstraject bij ons daarom tussen de 3000-4500 euro. We factureren het gehele traject in een keer, na jullie akkoord op de intake.

Wees welkom!

Aarzel niet langer en neem contact met ons op als je aan de slag wilt. Met jezelf en met elkaar. Er is zoveel te leren in de ogen van de ander. Tuurlijk is dat spannend – maar ‘no guts no glory’. 

Of zoals Huub Oosterhuis het zo mooi dichtte: 

Delf mijn gezicht op maak mij mooi. 

Wie mij ontmaskert zal mij vinden. 

Ik heb gezichten, meer dan twee. 

Ogen die tasten in den blinde, 

Harten aan angst voor  angst ten prooi. 

Delf mijn gezicht op maak mij mooi.