Als ouder wil je je kind(eren) het liefst beschermen tegen alles wat jij als pijnlijk of oneerlijk hebt ervaren in het leven. Je wilt ze datgene geven wat voor jou zo belangrijk was of wat je juist gemist hebt. Je schrikt soms van je eigen boosheid, je onzekerheid of wantrouwen naar je kind. Voor je het weet, heb je al gereageerd en beland je weer in een strijd met je kind. In de relatie met je kind kom je allerlei kanten van jezelf én je partner tegen die je mogelijk nog niet ontdekt had en die confronterend kunnen zijn. Kinderen zijn als een spiegel; ze leggen soms genadeloos jullie pijnpunten in het leven bloot.

Hoe breng je jouw kind liefdevol groot met alles wat je zelf geleerd én gemist hebt in je leven? Met hoe jij gehecht bent als kind van jouw ouders. Wat geef je bewust en onbewust, gewild en ongewild door?

Je kunt leren om de negatieve patronen te doorbreken. Door het gedrag van je kind(eren) te onderzoeken dat je lastig vindt, ontdek je hoe de ervaringen uit jullie beider gezin van herkomst onbewust van invloed zijn op de dynamiek tussen jou en je kind. Zo voorkom je dat je jouw persoonlijke ballast doorgeeft aan je kind en kun je je kind meer in zijn eigenheid en ontwikkeling zien. In dit proces wil ik je graag begeleiden.

Werkwijze

In een eerste gesprek kijken we waar je tegenaan loopt of waar je vastloopt. Als mijn begeleiding perspectief kan bieden en er is wederzijds vertrouwen, maken we verdere afspraken. We sluiten een overeenkomst waarin helder is wat je wilt bereiken. Voor ouderschapscoaching zijn over het algemeen vier tot zes sessies voldoende. Psychosociale therapie & relatietherapie vergen doorgaans meer sessies.

Lees meer

Een sessie duurt 1,5 uur. Tussen de sessies zit meestal twee of drie weken pauze. Die benut je voor oefening, reflectie en integreren.

Werkvormen

 • Systemisch werk / familie-opstellingen
 • Transactionele Analyse (TA) & NLP
 • Relatietherapie / EFT (Emotional Focused Therapy)
 • Methodieken rond hechting, schaamte, intimiteit en seksualiteit
 • Methodieken rond ziekte, verlies & rouw
 • Lichaamswerk
 • Geweldloze communicatie, meditatie en visualisatie
 • Karakterstructuren, animus en anima (man/vrouw verhoudingen)

Relatietherapie

Wanneer je meer zicht krijgt op jezelf, kun je met nieuwe ogen naar je partner kijken

Ben je er voor mij als ik je nodig heb? Hoe houd je de liefde met elkaar levend?
Wat kun je doen als je voelt dat de emotionele verbinding weg is? Als er eenzaamheid ontstaat of ruzies steeds terugkeren?

In partnerrelaties zijn er vaak onuitgesproken verwachtingen naar elkaar. ‘Als jij nu verandert, is het probleem opgelost.’ Met deze illusie voelen we ons sterk en onschuldig. Je wordt onaanraakbaar en de verbinding is weg. Onze pijn en kwetsbaarheid laten we niet zien. Je kunt je ook aanpassen, in de hoop dat de ander zal blijven. Een partnerrelatie is bij uitstek een plek waar persoonlijke thema’s van partners steeds opnieuw naar voren komen.

Lees meer

Hoe kun je hier samen verandering in brengen?

Door op een diepere laag te onderzoeken* hoe jullie beiden in je leven kwetsuren hebben opgelopen, patronen en overtuigingen hebben ontwikkeld, wordt helder waar je verstrikt raakt in je partnerrelatie. Bewustwording hiervan brengt je (via je pijn) dichter bij je hart. Je wordt milder naar jezelf en je partner, wat de relatie ten goede komt. Als beide partners hiertoe in staat zijn, ontstaat er een diep wederzijds begrip en kan de liefde weer stromen.

Voor een liefdevolle relatie is het van belang dat partners elkaar emotioneel kunnen bereiken en er voor elkaar zijn als dat nodig is.

Willen jullie je relatie verdiepen? Je bent van harte welkom.
In de eerste sessie verhelderen we jullie doel en verlangen in de relatie. De volgende sessies werk ik samen met jullie of in aparte sessies, los van elkaar. We onderzoeken dan ieders eigen aandeel in de relatie en hoe je daarvoor zelf verantwoordelijkheid kunt nemen.

* Werkvormen: zie werkwijze

Samengesteld gezin

Een succes maken van een samengesteld gezin is een ingewikkelde opgave. Twee op de drie partnerrelaties in samengestelde gezinnen gaan binnen vijf jaar weer uit elkaar. Breekpunt is vaak de omgang met elkaars kinderen en exen.

Samengestelde gezinnen zijn gebouwd op een fundament van verlies en rouw en daardoor zijn ze kwetsbaar. Erkenning van dit verlies is nodig om stevig in de nieuwe relatie te staan. Kinderen vormen altijd een spiegel voor de ouders en in een stiefsysteem werken ze als vergrootglazen. Ze maken de ouder en de stiefverzorger pijnlijk bewust van hun kwetsbare stuk.

Lees meer

De relaties in een nieuw gezin zijn ingewikkelder. Er spelen verschillende loyaliteiten, bijvoorbeeld ten opzichte van je (ex-)partner, je biologische kinderen en stiefkinderen. Naast emotionele spanningen komen er ook praktische problemen om de hoek kijken: hoe voeden we op? Wie corrigeert de kinderen? Hoe vieren we verjaardagen? En last but not least: hoe houd je verbinding met elkaar als ex-partners?

Ook wanneer jullie al langer bij elkaar zijn als nieuw gezin kan het juíst zinvol zijn te reflecteren op waar jullie samen sterk in zijn en waar de valkuilen liggen. In gesprek met elkaar kunnen deze thema’s aan bod komen. Enkele voorbeelden:

 • Partnerrelatie en rolverdeling
 • Stiefouders geven vaak te veel, dat is waar t vaak mis gaat
 • Jullie nieuwe gezin ‘in beeld’
 • Een band opbouwen met het kind
 • Verschillende opvoedstijlen en opvoeden in het nieuwe gezin
 • Een eigen plek in huis
 • Organisatie rondom feesten en bijzondere dagen

Verlang je ernaar dat jullie samenwonen slaagt?
Kom je daar samen niet goed uit of heb je daar vragen over?

Neem dan contact op en we maken een afspraak.