De gratis digitale nieuwsbrief verschijnt een aantal keer per jaar en wordt toegestuurd aan cliënten, relaties en belangstellenden.