Yol Kuijer Ouderschapscoaching, relatietherapie & training werkt aan een voortdurende kwaliteitsverbetering.
Als cliënt kun je bij mijn beroepsvereniging de NVPA een cliënt-tevredenheidsformulier invullen. Het NVPA gaat vertrouwelijk met je gegevens om en gebruikt deze om de kwaliteit van de aangesloten therapeuten te verbeteren.

Indien je als cliënt klachten hebt over de verrichte werkzaamheden dien je dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Yol Kuijer Ouderschapscoaching.
Na kennisname en bespreking van de klacht met de opdrachtgever zal Yol Kuijer Ouderschapscoaching zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting. Klachten worden ten alle tijde vertrouwelijk behandeld.

Wanneer je ontevreden bent over mijn begeleiding als trainer / psychosociaal therapeut of de klachtafhandeling door mijn beroepsvereniging, kun je bij de geschillencommissie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg) terecht. De uitvoering van het klachtrecht is in handen van een onafhankelijke klachtencommissie. De uitspraak van de SCAG wordt door Yol Kuijer Ouderschapscoaching voor beide partijen bindend verklaard.

Daarnaast ben ik aangesloten bij zowel de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen, de NVPA als bij de RBCZ.